تقویم آموزش معرفی وبلاگ میلیون اخبار گوناگون

تقویم: آموزش معرفی وبلاگ میلیون اخبار گوناگون

گت بلاگز اخبار اجتماعی هنگامی که شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران پرداخت بدهی نفتی بابک زنجانی را گارانتی کرد!

رمزگشایی از همکاری های شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران و بابک زنجانی بی تردید به حل بسیاری از ابهامات سال های اخیر کمک می کند.

هنگامی که شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران پرداخت بدهی نفتی بابک زنجانی را گارانتی کرد!

هنگامی که شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران پرداخت بدهی نفتی بابک زنجانی را گارانتی کرد!

عبارات مهم : ایران

وقتی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران پرداخت بدهی نفتی بابک زنجانی را گارانتی کرد!

رمزگشایی از همکاری های شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران و بابک زنجانی بی تردید به حل بسیاری از ابهامات سال های اخیر کمک می کند.

هنگامی که شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران پرداخت بدهی نفتی بابک زنجانی را گارانتی کرد!

محمدباقر قالیباف در نخستین مناظره تلویزیونی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری با استناد به تصویری که در آن حسن روحانی در حال اهدا لوح تقدیر به بابک زنجانی است تلاش کرد که پدیده بابک زنجانی را به حسن روحانی منتسب سازد.

توضیح حسن روحانی در همان برنامه مناظره کاملا گویای بی ربط بودن ادعای قالیباف بود و نیاز به توضیحات زیاد نیست. ولی جالب اینجا است که مدعیان اصولگرایی که در دولت قبل، در وزارت نفت و در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران به شراکت و همکاری اقتصادی با بابک زنجانی مشغول بودند اینک با ژستی طلبکارانه و در تلاشی مضحک تلاش در تبری از بابک زنجانی و انتساب وی به دولت روحانی دارند. در این خصوص ذکر نمونه هایی از همکاری اقتصادی اصولگرایان و از جمله شهرداری تحت ریاست محمدباقر قالیباف با بابک زنجانی خالی از لطف نیست.

رمزگشایی از همکاری های شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران و بابک زنجانی بی تردید به حل بسیاری از ابهامات سال های اخیر کمک می کند.

سکانس اول: جلسه جهت تعیین وظیفه بدهی های زنجانی

در تاریخ 1391/09/23 در جلسه ای که در دفتر وزیر سابق با حضور وزیر وقت نفت ( رستم قاسمی) ، مدیران ارشد شرکت های ملی نفت کشور عزیزمان ایران و نیکو و HK و آقای بابک زنجانی تشکیل گردید، عنوان خرید نفت و فرآورده های نفتی به وسیله بابک زنجانی و هم چنین پرداخت نشدن بهای محمولات به وسیله نامبرده، مطرح گردید. این جلسه به منظور تعیین وظیفه حساب های فی مابین شرکت ISO (متعلق به آقای بابک زنجانی) و شرکت HK متعلق به شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران تشکیل شد و در آن جلسه بابک زنجانی متعهد می شود که:

* ظرف یک هفته معادل 520 (پانصد و بیست) میلیون یورو به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران واریز نماید.

هنگامی که شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران پرداخت بدهی نفتی بابک زنجانی را گارانتی کرد!

* ظرف حداکثر 15 روز معادل 400 (چهارصد) میلیون یورو به پیمانکارانی که از طرف شرکت نیکو معرفی می شوند، پرداخت کند.

* مانده بدهی شرکت ایزو معادل مبلغ 982 (نهصد و هشتاد و دو ) میلیون یورو به استثناء بهای میعانات گازی Condensate که مبلغ آن 647 (ششصد و چهل و هفت) میلیون یورو است در سررسیدهای تعیین شده، به شرکت HK بپردازد

رمزگشایی از همکاری های شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران و بابک زنجانی بی تردید به حل بسیاری از ابهامات سال های اخیر کمک می کند.

* سررسید پرداخت بهای میعانات گازی Condensate از 120 روز (4ماه) به 210 روز (7ماه) اصلاح شود و مبلغ بدهی بابت میعانات حداکثر تا سررسید تازه پرداخت شود.

موارد فوق در صورتجلسه روز پنجشنبه مورخ 23/9/1391 به امضاء حاضران در جلسه می رسد.

هنگامی که شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران پرداخت بدهی نفتی بابک زنجانی را گارانتی کرد!

سکانس دوم: بابک زنجانی تحریم می شود

یک هفته بعد یعنی روز جمعه مورخ 1391/10/01 (2012/12/21) بابک زنجانی، شرکت ISO، شرکت HK و بانک مالزیایی F.I.I.B. (First Islamic InVESTMENT Bank ) متعلق به بابک زنجانی که متعهد اعتبارات اسنادی (L/C) مربوط به خرید نفت و فرآورده های نفتی بود، در تحریم اتحادیه اروپا و بعد از آن درتحریم ایالات متحده آمریکا قرار گرفت.

با قرار گرفتن بابک زنجانی و شرکت ها و بانک متعلق به وی در لیست تحریم اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، اقداماتی به منظور حفظ حقوق شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران (مطالبات شرکت HK) به عمل آمد. ابتدا وزیر وقت نفت کارگروهی متشکل از: مشاور عالی و دستیار خاص وزیر، مدیر شرکت وقت شرکت حراست نفت، مدیرکل وقت انرژی وزارت اطلاعات و مدیر شرکت های نیکو و HK را مامور وصول مطالبات و پیگیری آزاد سازی وجوهی که بنا به ادعای بابک زنجانی به علت تحریم ها در خارج از کشور توقیف شده است بود، کرد. در مرحله اول تصمیم گرفته شد محموله های نفتی و فرآورده های تحویل شده است که فروخته نشده و در مخازن یا کشتی نگهداری می شود، مسترد گردد. در این راستا طی صورت جلسه مورخ1391/10/27، صورتجلسه 1391/10/30 و صورتجلسه مورخ 1391/12/20 که به امضای بابک زنجانی نیز رسیده، مقرر گردید میعانات گازی (Condensate) و نفت کوره موجود در کشورهای چین و مالزی تحویل نمایندگان شرکت HK شود.

سکانس سوم: ادعای واریز 4 میلیارد یورو به حساب شرکت تامین اجتماعی

در روند پیگیری جهت وصول مطالبات از شرکت ISO) International Safe Oil) متعلق به بابک زنجانی، وی اعلام کرد که حدود 4 میلیارد یورو به حساب شرکت تامین اجتماعی واریز کرده تا در برابر آن تعدادی شرکت و هم چنین املاک از آن شرکت خریداری کنند. زنجانی اعلام آمادگی کرد که حاضر است حجم خرید از شرکت تامین اجتماعی را معادل بدهی خود به وزارت نفت کم کردن دهند تا قسمتی از وجوه نزد شرکت تامین اجتماعی بابت مطالبات نفت پرداخت شود. زنجانی با ارائه کپی تاییدیه بانک مسکن اعلام کرد که معادل مبلغ 442،524،454،500 ین ژاپن به حساب بانک مسکن به نفع شرکت تامین اجتماعی واریز کرده که بانک مسکن نیز با افتتاح حساب ارزی بنام شرکت تامین اجتماعی، مبلغ مزبور را به حساب آن شرکت منظور کرده است.

بابک زنجانی با ارائه 5 برگ چک بانک مسکن هرکدام به مبلغ 88،904،890،900 ین ژاپن عهده شرکت تامین اجتماعی اعلام کرد که در قبال واریز وجوه ارزی به حساب شرکت تامین اجتماعی، این چک ها را دریافت کرده و آماده است 4 برگ از چک ها را در اختیار شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران قرار دهد تا با وصول مطالبات نفت از محل وجوه نزد شرکت تامین اجتماعی، چک ها به آن شرکت تحویل داده شود. در تاریخ 1391/11/15 بابک زنجانی طی نامه شماره 483/هـ س/91 به سعید مرتضوی مدیرعامل وقت شرکت تامین اجتماعی، درخواست کرد معادل مبلغ 224،302،860،000 ین ژاپن (حدود 2 میلیارد یورو) از وجوه نزد شرکت تامین اجتماعی، به حساب شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران پرداخت و واریز شود.

پس از مذاکرات با مدیرعامل وقت شرکت تامین اجتماعی ( سعید مرتضوی)، جلسه ای در تاریخ 1391/11/24 با حضور وزیر نفت (رستم قاسمی)، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران و مدیرعامل وقت شرکت تامین اجتماعی (سعید مرتضوی ) و کارشناسان ذی ربط در وزارت نفت برگزار و مقرر شد که شرکت تامین اجتماعی بعد از کسب اجازه از مدیر جمهور وقت (محمود احمدی نژاد ) ، حجم فروش شرکت ها و اموال به بابک زنجانی را معادل طلب شرکت ملی نفت از نامبرده کم کردن دهد و وجوه آن را به حساب شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران واریز کند. در رابطه با جلسه مورخ 1391/11/24، نامه شماره 12047/ص/م مورخ 1391/11/30 با امضا وزیر وقت نفت ( رستم قاسمی ) به شرکت تامین اجتماعی ارسال گردید. همچنین در جهت توافقات جلسه مورخ 1391/11/24، شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران اقدام به افتتاح حساب ارزی در بانک مسکن نمود و طی نامه شماره م م ع/9149 مورخ 1391/11/28 مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران از شرکت تامین اجتماعی خواسته شد که در قبال 4 فقره چک صادره قبلی شرکت تامین اجتماعی، عهده بانک مسکن، یک فقره چک معادل 600، 563، 619، 355 ین ژاپن در وجه حساب شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران نزد بانک مسکن صادر و تحویل شود. در همین رابطه بابک زنجانی نامه شماره 522/هـ س/91 مورخ 1391/11/24 را به مدیرعامل وقت شرکت تامین اجتماعی (سعید مرتوضی) ارسال کرد.

با ارسال نامه های وزیر وقت نفت ( رستم قاسمی ) و مدیرعامل شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران به شرکت تامین اجتماعی، سعید مرتضوی مدیرعامل وقت شرکت مزبور اعلام کرد که مدیر جمهور ( محمود احمدی نژاد ) دستور داد وجوه ارزی کلاً به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران واریز شود تا بعد از اعلام وصول به وسیله بانک مرکزی، دستور مورد نیاز جهت تخصیص داده شده است وجوه به شرکت ملی نفت و تامین اجتماعی داده شود. به همین منظور جلسه ای در تاریخ 1391/12/15 با حضور وزیر نفت وقت نفت ( رستم قاسمی) ، مدیر کل وقت بانک مرکزی ( محمود بهمنی ) و مدیرعامل وقت شرکت تامین اجتماعی ( سعید مرتضوی ) در بانک مرکزی تشکیل و مقرر شد وجوه به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران واریز شود. مدیرعامل شرکت تامین اجتماعی ( سعید مرتضوی ) بعد ازجلسه مزبور، در تاریخ 1391/12/16 نامه شماره 12097/91/1000 به مدیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران و نامه شماره 12096/91/1000 را به بانک مسکن ارسال کرد.

سکانس چهارم: بانک مسکن، واریز وجه به حساب این بانک را انکار کرد!

بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران طی نامه شماره 348234/91م مورخ 13191/12/22 از بانک مسکن درخواست نمود تا مبلغ 442،524،454،500 ین ژاپن (معادل حدود 4 میلیارد یورو) را به حساب های تعیین شده است به وسیله بانک مرکزی واریز کند که بانک مسکن در تاریخ 1392/01/29 طی نامه شماره 379/1/1392 به شرکت تامین اجتماعی اعلام کرد وجه مذکور از نظر بانک مسکن ابطال شده است و غیر قابل استفاده می باشد! رونوشت این نامه در پاسخ نامه مورخ 1391/12/22 بانک مرکزی، به این بانک ارسال شده است است.

هم چنین بابک زنجانی در سر برگ بانک F.I.IB طی نامه شماره 66205-FIIB مورخ 2013/04/17 (1392/01/28) با ارسال 2 برگ خبر بانکی (Swift) به مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت اعلام می دارد که مبلغ مذکور قابل انتقال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران نیست.

بانک مسکن ابتدا در تاریخ 1391/10/03 طی نامه شماره 3502/42 به شرکت تامین اجتماعی اعلام کرد که حواله ارزی به مبلغ 500، 454، 524، 442 ین ژاپن از بانک مالزیایی FIIB دریافت کرده که به حساب ارزی بنام شرکت تامین اجتماعی منظور شده است هست. ده روز بعد از آن بانک مسکن در تاریخ 1391/10/13 طی نامه شماره 6245/1/91 پیرو نامه قبلی به شرکت تامین اجتماعی اعلام کرد که به علت تحریم FIIB به وسیله آمریکا و اتحادیه اروپا، وجه مورد نظر توانایی انتقال بین المللی را ندارد. همچنین بانک مسکن در تاریخ 1391/12/05 طی نامه شماره 7286/1/91 به شرکت تامین اجتماعی اعلام کرد که وجه حواله مورد نظر توانایی انتقال ندارد و اعلام کرد که وجه مذکور از نظر بانک مسکن ابطال شده است می باشد.

علی رغم این که کارها و پیگیری زیادی به شرح فوق انجام شد لیکن وجوه ارزی مورد ادعای بابک زنجانی به حساب های تعیین شده است به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران یا حساب های شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران واریز نشد و کارها بدون نتیجه ماند. لاشه 4 برگ چک به شماره 591352/823، 591353/823، 591354/823، 591355/823 هر کدام به مبلغ معادل 900، 890، 904، 88 ین ژاپن چک ها بدون تاریخ و بدون خط خوردگی و بدون ظهر نویسی عینا تقدیم دفتر دادسرا شد.

سکانس پنجم: شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران متعهد به پرداخت بدهی نفتی بابک زنجانی می شود!

پس از آن که مشخص شد ادعای بابک زنجانی مبنی واریز 4 میلیارد یورو از وجوه حاصل از فروش نفت به حساب بانک مسکن، واهی هست، در ادامه پیگیری ها جهت وصول مطالبات، بابک زنجانی یک فقره گارانتی نامه بانکی، عهده موسسه مالی و اعتباری توسعه به مبلغ 80 هزار میلیارد ریال به نفع شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ارائه کرد و تاکید کرد که شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران متعهد شده است در قبال این گارانتی نامه، پرداخت بدهی به شرکت ملی نفت را تضمین کند.

از وی خواسته شد، گارانتی نامه به نام شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران صادر شود. همچنین تاکید شد گارانتی نامه بانکی موسسه مالی و اعتباری توسعه، باید مورد تایید بانک مرکزی قرار بگیرد.

در پیگیری جهت تایید گارانتی نامه مشخص شد، بانک مرکزی این گارانتی نامه را تایید نمی کند و گارانتی نامه صادر شده است به نام شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز باطل شد. ارائه این گارانتی نامه نیز بخشی از وقت کشی های بابک زنجانی جهت واریز نکردن پول نفت فروخته شده است به وسیله وی است.

آقای قالیباف، پدیده بابک زنجانی محصول عملکرد چه کسانی است؟

قطعا شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت پاسخگویی در خصوص آن بخش از فعالیت های بابک زنجانی که با وزارت نفت تحت اختیار اصولگرایان در دولت احمدی نژاد صورت گرفت، مسئولیتی بر عهده ندارد. هر چند اصولگرایان نمی توانند از مسئولیت اخلاقی خود در این خصوص شانه خالی کنند ولی محمدباقر قالیباف که با ادعای حمایت از 96 درصد جامعه در برابر 4 درصدی ها پا به میدان انتخابات قرار داده اند، شایسته است توضیح دهد همکاری اش با بابک زنجانی در چه سطحی قرار داشت که شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران حاضر شده است بود گارانتی نامه 80 هزار میلیارد ریالی بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا پروژه کشور عزیزمان ایران زمین بابک زنجانی در شهرک غرب و نقش بابک زنجانی در پروژه پر هزینه و کم فایده پل طبقاتی صدر در شمال پایتخت کشور عزیزمان ایران بخشی از کارها محمدباقر قالیباف در حمایت از 96 درصدی ها در برابر 4 درصدی ها محسوب می شود؟ رمزگشایی از همکاری های شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران و بابک زنجانی بی تردید به حل بسیاری از ابهامات سال های اخیر کمک می کند.

ریشه پدیده بابک زنجانی در هر کجا که باشد با هیچ چسبی به دولت یازدهم و حسن روحانی نمی چسبد. آقای قالیباف نیز بهتر است به جای فرار به جلو ، پاسخگوی همکاری خود و سایر دوستان اصولگرایش با بابک زنجانی باشد.

اخبار اقتصادی – ایلنا/ مهدی الیاسی

واژه های کلیدی: ایران | شماره | مرکزی | بانک مرکزی | بابک زنجانی | اعلام آمادگی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs