تقویم آموزش معرفی وبلاگ میلیون اخبار گوناگون

تقویم: آموزش معرفی وبلاگ میلیون اخبار گوناگون

گت بلاگز اخبار حوادث زلزله ۴.۶ ریشتری عسلویه را لرزاند

هلال احمر: تیم های ارزیاب بوشهر به حالت آماده باش در آمده و به کانون زمین لرزه اعزام شدند

زلزله ۴.۶ ریشتری عسلویه را لرزاند

زلزله ۴.۶ ریشتری عسلویه را لرزاند

عبارات مهم : بوشهر

زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۶ ریشتر مرز خليج فارس، بوشهر و فارس را لرزان.

گزارش مقدماتی زمین لرزه

بزرگی: ۴.۶

زلزله ۴.۶ ریشتری عسلویه را لرزاند

محل وقوع: مرز خليج فارس، بوشهر و فارس – حوالی عسلويه (بوشهر)

تاریخ و وقت وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۲۰:۰۶:۰۱

طول جغرافیایی: ۵۲.۵

عرض جغرافیایی: ۲۷.۵۹

هلال احمر: تیم های ارزیاب بوشهر به حالت آماده باش در آمده و به کانون زمین لرزه اعزام شدند

عمق زمین لرزه: ۱۸ کیلومتر

نزدیک ترین شهرها:

۱۶ کیلومتری عسلويه (بوشهر)

۱۷ کیلومتری گله دار (فارس)

۲۱ کیلومتری اسير (فارس)

زلزله ۴.۶ ریشتری عسلویه را لرزاند

نزدیکترین مراکز استان:

۲۲۱ کیلومتری بوشهر

۲۲۴ کیلومتری شيراز

هلال احمر: تیم های ارزیاب بوشهر به حالت آماده باش در آمده و به کانون زمین لرزه اعزام شدند

هلال احمر: تیم های ارزیاب بوشهر به حالت آماده باش در آمده و به کانون زمین لرزه اعزام شدند

با توجه به عمق و شدت زمین لرزه آینده نگری می شود این زمین لرزه خسارتی نداشته باشد.

زلزله ۴.۶ ریشتری عسلویه را لرزاند

واژه های کلیدی: بوشهر | زلزله | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs