تقویم آموزش معرفی وبلاگ میلیون اخبار گوناگون

تقویم: آموزش معرفی وبلاگ میلیون اخبار گوناگون

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی کشور عزیزمان ایران جهت آشوب به دوحه هم خواهد آمد ، کشور عزیزمان ایران از اخت

روزنامه نشنال چاپ امارات در یادداشتی به قلم شورای سردبیری نوشت: سران کشورهای خلیح فارس که چند روز گذشته را به حمله به امیر قطر جهت بیانات اخیرش گذرانده اند، دو

کشور عزیزمان ایران جهت آشوب به دوحه هم خواهد آمد ، کشور عزیزمان ایران از اخت

تماس تلفنی امیر قطر با روحانی یعنی قطر در اردوگاه کشور عزیزمان ایران است / کشور عزیزمان ایران از اختلاف فعلی اعراب رضایت دارد / کشور عزیزمان ایران جهت آشوب به دوحه هم خواهد آمد

عبارات مهم : ایران

یادداشت تند روزنامه اماراتی نشنال علیه امیر قطر:

تماس تلفنی امیر قطر با روحانی یعنی قطر در اردوگاه کشور عزیزمان ایران است / کشور عزیزمان ایران از اختلاف فعلی اعراب رضایت دارد / کشور عزیزمان ایران جهت آشوب به دوحه هم خواهد آمد

کشور عزیزمان ایران جهت آشوب به دوحه هم خواهد آمد ، کشور عزیزمان ایران از اخت

روزنامه نشنال چاپ امارات در یادداشتی به قلم شورای سردبیری نوشت: سران کشورهای خلیح فارس که چند روز گذشته را به حمله به امیر قطر جهت بیانات اخیرش گذرانده اند، دو روز پیش در حالی از خواب بیدار شدند که متوجه شدند شیخ تمیم بن حمد الثانی تصمیم گرفته تماس تلفنی اش به حسن روحانی را به طور علنی رسانه ای کند.

به گزارش گزینش ؛ در واقع خبر های مشابهی از این دست قبلا هم از قطر ارسال شده است بود. در واقع زیاد از اینکه قطر را به عنوان یکی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بدانیم باید بدانیم که این کشور خواستار خنثی بودن هست. یعنی هر لحظه گزینش کرده است که چیزی مابین کشورهای عربی و کشور عزیزمان ایران باشد. در واقع میل به قطر جهت تماس با روحانی در این وقت حساس نشان دهنده این است که قطر زیاد در اردوگاه کشور عزیزمان ایران قرار گرفته هست. این سیگنال نشان داد که قطر به کشورهای همسایه اش تمایلی ندارد .

اشتباه نکنیم. کشور عزیزمان ایران از این عدم توافق نظر در کشورهای عربی رضایت کامل دارد. توسعه طلبی کشور عزیزمان ایران بر عدم اتفاق نظر اعراب پایه ریزی شده است است و تنها زمانی کشور عزیزمان ایران میتواند سم خود را در منطقه اشاعه دهد که کشورهای خلیج (فارس) از هم گسیخته باشند. به مقاله ماه گذشته جواد ظریف در نیویورک تایمز نگاه کنید. این مقاله تصویرایران را به عنوان کشوریکه ثبات را جهت منطقه به ارمغان آورده ترسیم کرده.

روزنامه نشنال چاپ امارات در یادداشتی به قلم شورای سردبیری نوشت: سران کشورهای خلیح فارس که چند روز گذشته را به حمله به امیر قطر جهت بیانات اخیرش گذرانده اند، دو

در ورژن تازه از واقعیت، این کشور عزیزمان ایران است که به دنبال توقف رشد فرقه گرایی و افراط گرایی در سوریه شده است در حالی که در واقع کشور عزیزمان ایران از اسد خمایت میکند. کشور عزیزمان ایران به گفته ظریف به دنبال راه حل سیاسی در عراق و سوریه است . آیا شیخ تمیم به این ورژن از تاریخ باور دارد؟

روز گذشته روزنامه ها سوالی را از شیخ تمیم مطرح کرده بودند امروز ما پرسش دیگری داریم. نقش کشور عزیزمان ایران در بی ثباتی بحرین را در نظر بگیرید. اهداف کشور عزیزمان ایران جهت سلطه بر خلیج (فارس) را درنظر داشته باشید. آیا شما باور میکنید توسعه طلبی کشور عزیزمان ایران در مرزهای قطر متوقف شود؟ آیا فکر میکنید قطر میتواند عطش کشور عزیزمان ایران به قدرت را خنثی کند؟ یا اگر کشور عزیزمان ایران شانس آن را داشته باشد همه کشورهای عربی را بی ثبات کرده و به دنبال آشوب حتی در دوحه خواهد بود؟

واژه های کلیدی: ایران | اردوگاه | روزنامه | روز گذشته | حسن روحانی | کشورهای عربی | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs