تقویم آموزش معرفی وبلاگ میلیون اخبار گوناگون

تقویم: آموزش معرفی وبلاگ میلیون اخبار گوناگون

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی عربستان به قایق های صیادی ما شلیک کرد / قایق صیادی نبود محموله سلاح جابه جا می‌کرد ، ایران/ ادعای سعودی ها

پس از بازرسی قایق توقیف شده است معلوم شد که حامل مقداری سلاح و مهمات بود که جهت تخریب و حمله مورد استفاده قرار می‌گیرند.

عربستان به قایق های صیادی ما شلیک کرد / قایق صیادی نبود محموله سلاح جابه جا می‌کرد ، ایران/ ادعای سعودی ها

ایران: عربستان به قایق های صیادی ما شلیک کرد / ادعای سعودی ها: قایق صیادی نبود محموله سلاح جابه جا می کرد

عبارات مهم : ایرانی

پس از بازرسی قایق توقیف شده است معلوم شد که حامل مقداری سلاح و مهمات بود که جهت تخریب و حمله مورد استفاده قرار می گیرند.

دو قایق صیادی کشور عزیزمان ایران به علت ورود به آب های عربستان سعودی از سوی نیروهای مرزبان سعودی مورد نشانه قرار گرفتند و یک صیاد ایرانی کشته شد.

به گزارش عصرایران، قبل از این دو قایق صیادی از مبدأ بوشهر جهت صیادی در خلیج فارس به آب رفته بودند که ظاهرا ناخواسته وارد آب های عربستان سعودی شده است بودند و به همین خاطر از سوی گارد مرزی این کشور مورد نشانه قرار گرفتند.

عربستان به قایق های صیادی ما شلیک کرد / قایق صیادی نبود محموله سلاح جابه جا می‌کرد ، ایران/ ادعای سعودی ها

یک صیاد ایرانی بر اثر تیراندازی از سوی نیروهای سعودی کشته شد.

صبح یکشنبه ولی خبرگزاری رسمی عربستان سعودی خبر تیراندازی به چند قایق صیادی را به گونه دیگری منتشر کرد.

پس از بازرسی قایق توقیف شده است معلوم شد که حامل مقداری سلاح و مهمات بود که جهت تخریب و حمله مورد استفاده قرار می‌گیرند.

خبرگزاری رسمی سعودی (واس) نوشت: 3 قایق ایرانی وارد آب های قانونی عربستان سعودی شده است بودند که بعد از نشانه قرار گرفتن از سوی قایق های گشت سعودی 2 قایق ایرانی موفق به فرار می شوند و سومی از سوی سعودی ها توقیف شد.

گارد مرزبان سعودی در یکی از اسکله های این کشور

سعودی ها مدعی هستند که قایق سومی که آنها توقیف کردند در حال جابه جایی محموله سلاح بود و در آن مقداری زیادی سلاح و مهمات یافته شد.

عربستان به قایق های صیادی ما شلیک کرد / قایق صیادی نبود محموله سلاح جابه جا می‌کرد ، ایران/ ادعای سعودی ها

این منبع رسمی سعودی به نقل از یکی از مقامات مسئول آورده است که 3 قایق ایرانی جمعه شب ساعت 8 در حالی که پرچمی با 2 رنگ سفید و قرمز را برافراشته بودند با سرعت زیاد به سمت میدان نفتی “مرجان” در حال حرکت بودند که از سوی نیروهای سعودی مورد نشانه قرار گرفتند.

وی افزود: قایق های گشت سعودی چندین بار به آنها هشدار داده بودند ولی آنها توجهی نکردند.

پس از بازرسی قایق توقیف شده است معلوم شد که حامل مقداری سلاح و مهمات بود که جهت تخریب و حمله مورد استفاده قرار می‌گیرند.

این منبع آگاه گفت: یکی از 3 قایق توقیف و 2 قایق دیگر موفق به فرار شدند. بعد از بازرسی قایق توقیف شده است معلوم شد که حامل مقداری سلاح و مهمات بود که جهت تخریب و حمله مورد استفاده قرار می گیرند.

مقامات کشورمان توقیف قایق ایرانی از سوی عربستان سعودی را تایید نکرده اند.

عربستان به قایق های صیادی ما شلیک کرد / قایق صیادی نبود محموله سلاح جابه جا می‌کرد ، ایران/ ادعای سعودی ها

منابع محلی در استان بوشهر و مقامات ایرانی گفته اند که یک صیاد بوشهری از سوی گارد مرزبانی سعودی مورد نشانه تیراندازی قرار گرفته و کشته شده است اند.

واژه های کلیدی: ایرانی | سعودی ها | عربستان | عربستان سعودی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs